Wordt donateur

Wordt donateur

Opvang fretten

Opvang fretten

Adoptie fretten

Adoptie fretten

Fret vermist

Fret vermist

Fret gevonden

Fret gevonden

Verhuislijst

Verhuislijst fretten

Agenda

Agenda

Dagboek opvangfret

Dagboek opvangfret

Al enkele jaren wordt er bewust een nieuw modeverschijnsel gefokt met fretten, namelijk een fret met een lange vacht. Deze vacht kan wel 5 tot 10 centimeter lang worden. Ondervacht is bij deze fretten niet aanwezig. Ze gaan onder de naam angorafretten door het leven en hebben haren op het puntje van hun neus of in hun neus en de neusspiegel heeft een extra plooi aan beide zijkanten. Vaak is de kop smaller dan die van kortharige fretten.

Hoe de angorafret zich ontwikkeld heeft tot wat hij nu is, is niet met zekerheid te zeggen. Hoogstwaarschijnlijk zijn angorafretten ontstaan uit een spontane mutatie door een defect in een gen waardoor deze fretten langer haar op de achterpoten en het achterste gedeelte van hun lichaam hadden. Met deze fretten is selectief gefokt en de huidige angorafret is hiervan het resultaat. Door de smalle basis die ten grondslag ligt aan angorafretten is inteelt niet uit te sluiten. Als dit gendefect voorkomt in het nest van een fret, dan kunnen alleen de nakomelingen van deze fret gebruikt worden voor het selectief voorzetten van het foute gen. Het selectief fokken heeft bij angorafretten dus gendefecten veroorzaakt die ver ingrijpen in het welzijn van deze fretten.

Afwijkingen bij de angora

Hieronder volgt een opsomming van afwijkingen die aangetroffen worden:

  • Vrouwtjes hebben geen melk of melk die zo arm is aan voedingsstoffen dat deze niet geschikt is om pups groot te brengen. Ook ontbreekt bij deze fretten het moederinstinct. Om dit probleem op te lossen wordt voor elk nest op hetzelfde moment een “gewone fret” gedekt en haar pups moeten dan wijken voor de angorapups.
  • Mannetjes blijken vaak niet in staat nageslacht voort te brengen. Om deze twee redenen worden angorafretten nagenoeg altijd op 6 weken leeftijd (en vaak zelfs nog jonger) gecastreerd voordat zij verkocht worden, ook in Nederland.
  • Het haar dat in de neus groeit kan ademhalingsproblemen met zich meebrengen.
  • De lange vacht vraagt specifieke verzorging door de eigenaar, met name omdat de kans op haarballen veel groter is dan bij kortharige fretten.
  • Omdat de ondervacht ontbreekt, hebben deze fretten weinig bescherming tegen kou, wind en regen.

Er zijn pogingen gedaan om deze slechte eigenschappen weg te fokken. Het bleek dat met het verdwijnen van de slechte eigenschappen ook de specifieke kenmerken van een angorafret verdwenen. Hieruit kunnen we voorzichtig concluderen dat de uiterlijke kenmerken van de angorafret gekoppeld zijn aan de voor het oog niet zichtbare defecten.

Selectieve fok

Het is een algemeen bekendfeit dat selectieve fok, om een bepaalde eigenschap in stand te houden, onverwachte en ongunstige effecten kan hebben op andere eigenschappen. Een goed voorbeeld hiervan is een overwegend witte vacht of witte aftekeningen. Bij mensen en dieren met (gedeeltelijk) albinisme zien we met regelmaat lichamelijke defecten, waaronder doofheid. Dr Judi Bel uit Amerika schreef al in 1998 dat misvormde kopjes en open verhemeltes vaker voorkomen bij fretten die gefokt zijn met de witte fret met zwarte ogen (Black Eyed White) en donkere fretten met veel grote witte vlekken. Deze kleuren zijn ook gefokt door selectief te fokken, in dit geval op kleur. Onder de angorafretten zullen dus veel inteeltfretten voorkomen om het angora gen voort te zetten. Wij zijn bang dat bovenstaande defecten in de toekomst ook bij deze fretten steeds vaker voor zullen komen, uiteindelijk houd je een misvormd hoopje ellende over.

angora3
De angora heeft vaak haren op de neus

angora2
De ondervacht ontbreekt

De visie van Stichting De Fret

Dat er verband bestaat tussen de langharige vacht van een angorafret en de bovengenoemde lichamelijke afwijkingen is vrijwel zeker. Wat vaststaat, is dat angorafretten een zeer ernstig defect hebben in hun genen. Dit defect is er de oorzaak van dat angorafretten niet op een natuurlijke manier kunnen zorgen voor een (gezond) nageslacht. Bovendien blijkt in de praktijk dat niet alle pups de lange vacht en andere uiterlijke kenmerken hebben van een angorafret. (Veelal gebruikt men de combinatie langhaar–korthaar bij het fokken van angorafretten.) Deze, voor het oog kortharige fretten worden als gewone fret verkocht maar kunnen wel drager zijn van een afwijkend gen. Er kan niet gecontroleerd worden op de aanwezigheid van dit gen.

Wij beschouwen het fokken met angorafretten als een kwalijke zaak, omdat op den duur niet meer duidelijk is welke fretten drager zijn van het gen. Als je fretten koopt in dierenwinkels, loop je een risico omdat deze fretten bijna altijd bij een broodfokker vandaan blijken komen. Inherent hieraan kan het doelbewust fokken op angorafretten een algemene verslechtering van het frettenbestand veroorzaken terwijl wij juist naar een gezond frettenbestand streven.

Het fokken met slechte genen achten wij een onnodige vorm van mishandeling en ter ontmoediging van deze nieuwe rage heeft het bestuur (op basis van hetgeen op dit moment bekend is over angorafretten) de volgende beslissingen genomen:

  • (Stamboom)keuringen: specials worden uitgesloten van (stamboom)keuringen.
  • Forum: op het forum zijn maatregelen genomen om de specials zo min mogelijk te ‘promoten’.
  • Verhuislijst: specials mogen niet de dupe worden van de buitenissige wensen van de mens en worden zo nodig geplaatst op de verhuislijst.

Nieuwe wetenschappelijke informatie over angorafretten kan leiden tot het bijstellen van de besluiten genoemd in de bovenstaande punten.