Wordt donateur

Wordt donateur

Opvang fretten

Opvang fretten

Adoptie fretten

Adoptie fretten

Fret vermist

Fret vermist

Fret gevonden

Fret gevonden

Verhuislijst

Verhuislijst fretten

Agenda

Agenda

Dagboek opvangfret

Dagboek opvangfret

De meeste mensen die voor het eerst de naam “Frunzing” of “Fruns” horen, vragen zich af wat ermee bedoeld wordt. Het is eigenlijk een combinatie van namen van twee verschillende dieren, namelijk de “fret” en de “bunzing”. En dat is ook wat het eigenlijk inhoudt. Een frunzing is een kruising tussen een fret en een bunzing. Er zijn verschillende gradaties frunzingen. Je hebt de eerste lijns frunzing, dit is het geval als 1 van de ouders een volbloed bunzing is. Daarnaast heb je nog andere gradatie, dit is het geval als één van de ouders bunzingbloed in zich heeft.

Zoals je wellicht weet is een fret een gedomesticeerde bunzing. Je kunt een fret en een bunzing als het ware vergelijken met een hond en een wolf, alleen is een fret veel meer op de bunzing blijven lijken dan verschillende honden nog op de wolf lijken, zoals bijvoorbeeld de poedel en de wolf. Maar doordat de fret uiteindelijk een afstammeling is van de bunzing, is het mogelijk om deze twee dieren te kruisen.

Wanneer je een fret en een bunzing met elkaar kruist, kruis je dus een tam dier met een wild dier. De nakomelingen, de frunzingen, kunnen dan ook als zeer ongewenst beschouwd worden. Het probleem met frunzingen is dat ze niet tam, maar ook niet wild zijn. Als huisdier zijn deze dieren dan ook heel moeilijk te houden. Maar ook het uitzetten in het wild is geen optie, omdat ten eerste de dieren niet volledig wild zijn, maar ook omdat ze de bunzingpopulatie verzwakken wanneer deze dieren zich in de natuur gaan voortplanten.

Toch zien we helaas vaak dat deze dieren gekruist worden. Er zijn verschillende redenen voor mensen om deze dieren te kruisen. Fokkers denken vaak dat ze de genen sterker maken door opnieuw bunzingbloed in hun lijn te brengen. Daarnaast hebben de bunzingen een prachtige donkere kleur die het interessant maakt om ze te kruisen met fretten. De fokker hoopt op deze manier de fretten donkerder van kleur te maken. Een andere belangrijke reden is het fretteren, het jagen met de fret. Verschillende fretteerders zijn ervan overtuigd dat frunzingen feller en beter presteren dan fretten, waardoor ze bunzingbloed noodzakelijk achten.

Wij als Stichting De Fret zijn falicant tegen het fokken van frunzingen. Naast het feit, dat het verboden is om bunzingen te houden en hier dus mee te fokken. Een frunzing leeft in een constante tweestrijd met zichzelf en is daardoor vaak ongelukkig. Het ene moment voelen en gedragen ze zich als een fret en het volgende moment komt het wilde dier in hen naar boven waardoor ze angstig zijn en enorm hard kunnen bijten. Het bijten van een frunzing is niet iets wat je af kunt leren. Dit zit in hun gedrag. Frunzingen zijn uitermate éénkennig en er is vaak maar één lid in het gezin, dat op een gegeven moment minder gebeten wordt.

Een frunzing wordt niet, zoals velen denken, herkent aan zijn donkere kleur. Een fret kan even donker of soms zelfs donkerder zijn dan een frunzing. Een frunzing herken je puur en alleen aan gedrag. Het gedrag van een frunzing kan erg afwijken van dat van een fret. Enerzijds kan dit liggen aan de graad frunzing die je hebt, anderzijds kan de ene frunzing zich gewoon meer gedragen als een bunzing dan de ander. Wat je ook vaak ziet is dat een frunzing anders gebouwd is dan een fret. Ze zijn gespierder en bewegen zich op een andere manier. Ze lopen vaak laag bij de grond, en het liefst langs muren. Een frunzing zal meestal proberen om open ruimten te vermijden. Je zult ze dus zelden ongestoord dwars door de kamer zien lopen. Ook is de manier van spelen en bijten afwijkend van die van een fret. Een fret kan heerlijk ongestoord spelen, ook al loop je langs of gebeurt er iets in zijn omgeving. Een frunzing die speelt en schrikt, staakt zijn spel en vlucht naar een veilige plaats. Dit kan zelfs gepaard gaan met gegil en het loslaten van de anaalklier. Wanneer een frunzing is geschrokken herstelt deze vaak ook minder snel dan een fret. Het kan soms een behoorlijke tijd duren voordat ze weer uit hun schulp kruipen en weer doorgaan of opnieuw beginnen met hun spel. Wanneer een frunzing bijt, is dit vaak kort en heel erg hard. Een fret kan bijten en vast blijven houden. Dit zul je een frunzing niet snel zien doen.

Een ander belangrijk gegeven waar je bij een frunzing rekening mee moet houden is dat deze dieren veel meer en sneller gestresst raken dan fretten. Het komt dan ook vaak voor dat deze dieren ziek worden van stress. Met name helicobacter (een maagbacterie welke zich ontaardt wanneer dieren langdurig of veel stress ervaren) komt veel voor bij frunzingen. Probeer stress dan ook te vermijden. Geef de frunzing een veilig nachthok, waar hij goed in weg kan kruipen. Hierdoor heeft hij het gevoel, dat hij zich terug kan trekken hetgeen erg belangrijk is bij een frunzing. Een fret laat vaak al slecht zien dat hij ziek is, een frunzing laat dit nog slechter zien. Neem daarom de kleinste veranderingen in gedrag serieus.

Mocht je onverhoopt toch een frunzing in huis hebben, houd er dan te allen tijde rekening mee dat jij je aan moet passen aan dit dier. Andersom kan en mag je dit van een frunzing niet verwachten. Doordat een bunzing een enorm territorium heeft en eigenlijk geen soortgenoten in zijn omgeving duldt, is het niet aan te raden een frunzing met andere fretten of zelfs andere dieren samen in huis te houden. Ook zul je een frunzing veel speeltijd moeten gunnen, en een aanzienlijke kooi. Een frunzing zou je bij voorkeur buiten moeten huisvesten in een groot hok met een ren. Op deze manier boots je zoveel mogelijk zijn natuurlijke leefomgeving na en je neemt zo veel mogelijke stressfactoren weg, waarvoor ze toch al zo gevoelig zijn. Daarnaast moet je er rekening mee houden dat je een frunzing meer uitdaging moet bieden dan een fret. Wissel vaak speelgoed, of zorg dat er voldoende afleiding aanwezig is. Ook is het belangrijk om te proberen een frunzing prooi te voeren. Wanneer je prooi voert verrijk je het leven van je frunzing, het zorgt dat ze langer met hun voedsel bezig zijn, en ook op deze manier houd je ze zo natuurlijk mogelijk.

Ondanks bovenstaande omschrijving is het soms moeilijk om een frunzing te herkennen. Het gebeurt dan ook vaak dat bijtfretten en frunzingen met elkaar verward worden. Enerzijds is dit vervelend, anderzijds is vaak het begrip voor zowel bijtfretten als frunzingen dat ervoor zorgt dat deze dieren handelbaar worden, al geldt dit over het algemeen wel voor alleen de eigenaar. Wanneer je een frunzing accepteert zoals hij is en in zijn waarde laat, kun je een hele hechte band met dit dier opbouwen. Van belang hierbij is om te leren hoe je met het gedrag en het bijten van deze dieren omgaat. Mocht je hier geen ervaring mee hebben of wil je hier meer over weten, neem dan contact op met Stichting De Fret.