Wordt donateur

Wordt donateur

Opvang fretten

Opvang fretten

Adoptie fretten

Adoptie fretten

Fret vermist

Fret vermist

Fret gevonden

Fret gevonden

Verhuislijst

Verhuislijst fretten

Agenda

Agenda

Dagboek opvangfret

Dagboek opvangfret

1. Bestellen

Als u de bestelling gedaan heeft, ontvangt u per e-mail een orderbevestiging. Hiermee wordt uw bestelling bevestigd. Indien uw bestelling vertraging oploopt of niet uitvoerbaar blijkt, zullen wij u inlichten.

2. Betaling

Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na de besteldatum. Indien wij uw betaling niet binnen deze tijd hebben ontvangen, dan is het mogelijk dat de door uw bestelde artikel(en) niet meer leverbaar is/zijn tegen de geldende prijs. U kunt dan het artikel opnieuw bestellen tegen de dan geldende prijs.

3. Levertijd

De bestelde artikelen worden in de regel binnen 10 werkdagen, na onvangst van de betaling, geleverd.

Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor. Na een levertijd van meer dan 30 dagen heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

4. Verzending

Verzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van de koper. De keuze van de wijze van verzending en verpakking is aan ons. Als tijdstip van de juridische levering geldt het moment waarop de goederen Stichting De Fret verlaten.

5. Annuleren

Als particuliere consument heeft u het recht binnen een termijn van 7 dagen de aankoop te annuleren. Deze periode van 7 dagen is te rekenen vanaf de thuislevering van de goederen. Mochten onze producten niet voldoen aan uw wensen, dan kunt u dit melden en zonder opgave van redenen, terugzenden (voldoende gefrankeerd) op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven. Derhalve zal een geopende verpakking u niet meer toelaten af te zien van de aankoop.

6. Prijzen

De door ons genoemde prijs is inclusief BTW en in Euro, maar exclusief verzendkosten. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen.

7. Overige bepalingen

In geval afzonderlijke in deze voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden. In alle zaken waarin niet wordt voorzien door deze leveringsvoorwaarden beslist altijd het bestuur van Stichting De Fret.

8. Akkoordverklaring

Met het versturen van uw order verklaart u zich akkoord met deze condities en onze voorwaarden.

Betaling en Levering

De bankgegevens zijn: Stichting De Fret te Zwijndrecht, gironummer NL69 INGB 0001535743

Voor het buitenland geldt:
IBAN nummer: NL69INGB0001535743
BIC code: INGBNL2A

Verzendkosten
De verzendkosten voor een bestelling uit de webwinkel zijn afhankelijk van het gewicht van de bestelling. Hiervoor wordt het tarief van Postnl gehanteerd. Voordat u uw bestelling verzendt, ziet u de verzendkosten van uw bestelling.


Voor vragen over producten of uw bestelling, kunt u contact opnemen met Stichting De Fret.

Stichting De Fret
Marchantstraat 49
3332 CL Zwijndrecht
KvK 412 35 471
tel. 078 - 612 95 36