Wordt donateur

Wordt donateur

Herplaatsbare fretten

Herplaatsbare fretten

Fret vermist

Fret vermist

Fret gevonden

Fret gevonden

Bemiddeling bij herplaatsing

Bemiddeling bij herplaatsomg

Stichting De Fret vindt het belangrijk dat er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan naar de fret. Er vindt weinig onderzoek plaats specifiek naar de fret. Daarom ondersteunen we wetenschappelijk onderzoek wat ten goede komt aan de gezondheid van de fret.

Hieronder kunt u meer lezen over de onderzoeken die Stichting De Fret steunt:

  • Bloeddruk onderzoek
  • Het ADV onderzoek 

 


 

Bloeddrukmeting bij fretten; eenvoudiger gezegd dan gedaan

Nico Schoemaker

Hoe vaak horen wij het niet om ons heen: “Ik heb last van een te hoge bloeddruk”. Een verlaging van de bloeddruk, daarentegen, wordt gevonden bij mensen die in shock verkeren (bijvoorbeeld na een ongeval). Daarnaast kan bij een aantal aandoeningen, waaronder bijniertumoren, een verhoging van de bloeddruk gevonden worden.
Hoe zit dit bij onze fretjes? Eerlijk gezegd is hier bar weinig over bekend. In Amerika wordt de bloeddruk wel gemeten, maar daar zijn alleen waarden bekend van de bovendruk. De gemiddelde druk, of een combinatie van de boven- en onderdruk zegt echter veel meer.

Momenteel loopt er daarom een studie aan de Universiteitskliniek voor Gezelschapsdieren om te kijken hoe we het beste de bloeddruk kunnen meten bij fretten. Hiervoor worden twee verschillende bloeddrukmeters met elkaar vergeleken en deze worden weer vergeleken met de werkelijke bloeddruk. Dit klinkt misschien eenvoudiger dan dat het in werkelijkheid is. Waar moet je namelijk de bloeddruk meten? Bij mensen wordt dit meestal aan de arm gedaan en ook bij dieren wordt vaak de voorpoot gebruikt. Een achterpoot of staart zou mogelijk ook geschikt kunnen zijn. Om dit te onderzoeken wordt op alle drie de locaties (voorpoot, achterpoot en staart) de bloeddruk gemeten. Om betrouwbare resultaten te krijgen moeten deze fretjes slapen, maar in de praktijk zal ook gekeken moeten worden wat de bloeddruk is van een wakker fretje. Anesthesiemiddelen hebben namelijk een duidelijke invloed op de bloeddruk.

Wat wil ik nu bereiken met dit onderzoek?

Met het hierboven beschreven onderzoek wil ik achterhalen welke bloeddrukmeter het meest geschikt is voor het meten van de bloeddruk bij fretjes en aan welk lichaamsuiteinde (voorpoot, achterpoot of staart) het beste de bloeddruk gemeten kan worden. Met deze resultaten kunnen we dan weer verder (en daar heb ik uiteindelijk jullie hulp weer voor nodig). Met de verkregen resultaten zal de bloeddruk gemeten worden bij wakkere fretjes. Eerst zal dit bij minstens 25, maar liefst 60, gezonde jonge fretjes moeten plaatsvinden. Op deze manier verkrijgen wij zogenaamde “referentiewaarden”. Met deze gegevens kunnen we dan patiëntjes gaan onderzoeken. Ik denk daarbij in eerste instantie aan fretjes met een bijniertumor. Waarom deze patiëntjes? Onder de microscoop zijn aanwijzingen gevonden dat fretjes met een bijniertumor een verhoogde afgifte van een bepaald hormoon (aldosteron) zouden kunnen hebben. Dit hormoon kan zorgen voor een verhoging van de bloeddruk. Waarom meet ik dan niet het hormoon? Een goede vraag en het antwoord luidt: dit ga ik OOK doen. Momenteel worden de eerste monsters zelfs al bepaald.

Is de bloeddrukmeting alleen van belang bij fretjes met een bijniertumor?

NEE, zeker niet. Zoals ik hierboven aangegeven heb, verandert de bloeddruk bij mensen in shock. Deze mensen krijgen dan een infuus om ze zo snel mogelijk weer een normale bloeddruk te bezorgen. Fretjes in shock (als gevolg van bijvoorbeeld een maagbloeding door een Helicobacter infectie, bij een verstopping van de darm doordat een stukje rubber opgegeten is, etc.) zouden geholpen zijn als hun bloeddruk gemeten zou kunnen worden, waarna bepaald kan worden hoe snel ze een infuus nodig hebben.

Uw steun is nodig!

Zoals altijd kost dit onderzoek geld. Helaas is het niet eenvoudig om aan geld voor onderzoek van fretjes te komen en zal ik wederom een verzoek bij jullie, als houders en liefhebbers van fretten, moeten neerleggen. Om het bovenbeschreven onderzoek uit te kunnen voeren, is ongeveer €4.500,- nodig. Ziet u ook de noodzaak van dit onderzoek in dan zou ik het zeer waarderen als u een bijdrage zou kunnen overmaken naar Stichting De Fret, naar gironummer 15.35.743 (Zwijndrecht) onder vermelding van bloeddrukmeting fret. Stichting De Fret maakt dit bedrag periodiek over.

Alvast bedankt! U helpt hier alle fretjes in de wereld mee!

 


 

Het ADV onderzoek

Er is gebleken dat er behoefte is onder eigenaren van fretten om het onderzoek naar ADV te steunen. Stichting De Fret heeft daarom besloten om frettenliefhebbers deze mogelijkheid te bieden.


Waarom is onderzoek naar ADV zo hard nodig?

Voordat deze vraag beantwoord kan worden, is het belangrijk om te weten hoe ADV werkt in het lichaam en waarom er nog geen vaccin is tegen dit virus.

Als een fret geënt wordt tegen bijvoorbeeld hondenziekte, dan wordt een verzwakt virus in het dier gespoten. Het lichaam maakt dan antistoffen aan tegen dit virus. Op het moment dat de fret dan in aanraking komt met de echte virus, zitten deze antistoffen klaar om de ziekte aan te vallen. Hierdoor heeft de fret een veel kleinere kans heeft besmet te raken. Zijn deze antistoffen eenmaal aanwezig in het lichaam dan blijven zij daar. Als ze niet nodig zijn, dan slaat het lichaam ze ergens op.

Het probleem

ADV is een virus. Dit virus maakt steeds nieuwe antistoffen aan. Het is dus niet zinvol om antistoffen in het lichaam te spuiten (zoals bij hondenziekte), want het probleem bij ADV is dat er juist teveel antistoffen aangemaakt worden. Deze antistoffen worden ook opgeslagen in het lichaam. Stel, het lichaam slaat deze antistoffen op in de nieren. In het begin is het geen probleem, maar als er steeds nieuwe antistoffen worden aangemaakt en opgeslagen dan kunnen de nieren dat niet meer aan. Zij raken overbelast, verzwakken en uiteindelijk sterven ze af.

ADV antistoffen kunnen overal opgeslagen worden in het lichaam. Dat maakt het ook zo moeilijk om ADV aan te tonen. De verschijnselen van ADV lijken op veel andere ziektes. Als je de fret op de reguliere wijze vaccineert (met een verzwakt virus), dan krijgt de fret juist de ziekte. Immers, je spuit antistoffen in. Het AD-virus maakt die al aan.

De oplossing

Er moet gezocht worden naar een andere vorm van vaccinatie. Dat wordt nu gedaan in Amerika. Het grote probleem bij dit onderzoek zijn de kosten van het onderzoek en ontwikkelen. Omdat de fret nog niet het populariteit heeft als de hond en kat, zal het voor een leverancier nog niet voldoende geld opleveren om kosten te dekken of hierop te verdienen. De nerts is ook gevoelig voor ADV, maar dit is een andere tak van het virus. Om tot een rendabele oplossing te komen, zou er gezocht moeten worden naar een vaccin dat werkt bij zowel de fret- als de nertsvorm. Dit maakt het nog moeilijker om een werkend vaccin te ontwikkelen.

De frettengemeenschap in Amerika verzamelt continu op allerlei manieren geld om dit onderzoek te ondersteunen. Ook in Nederland is ADV een feit. Daarom is het ook nodig dat ook wij onze steun bijdragen!

Waar gaat uw bijdrage heen?

Uw bijdrage voor het onderzoek gaat naar het onderzoek in Nederland en het onderzoek in Amerika. Periodiek zal er een bedrag overgemaakt worden naar The Universiteit van Georgia. Zij doen onderzoek naar ADV bij fretten en zijn op zoek naar een vaccin voor ADV. In Nederland wordt er onderzoek gedaan naar de verspreiding van ADV door Hanneke Roest. Stichting De Fret levert een bijdrage in dit onderzoek Om deze onderzoeken uit te voeren, is nog steeds geld nodig. Daarom is uw steun belangrijk!

Help ons met de strijd tegen ADV!

U kunt uw bijdrage storten op rekeningnummer NL69INGB0001535743 t.n.v. Stichting De Fret onder vermelding van "ADV". Namens de fretten bedankt!!