Wordt donateur

Wordt donateur

Herplaatsbare fretten

Herplaatsbare fretten

Fret vermist

Fret vermist

Fret gevonden

Fret gevonden

Bemiddeling bij herplaatsing

Bemiddeling bij herplaatsomg

Het is onduidelijk hoe en wanneer de fret gedomesticeerd is. In de geschiedenis worden ze al genoemd rond 450BC. Later werd de fret ook genoemd rond 350BC door Aristoteles in zijn "Historia Animalium". Hieruit kan geconcludeerd worden dat de fret of de gedomesticeerde bunzing zich al lang tussen de mensen begeeft. Echter, de eerste algemeen geaccepteerde referentie dateert van 63BC. Dit was in het boek "Geographica" van Strabo. Deze schreef over een dier wat in gevangenschap gefokt wordt, speciaal voor het jagen op konijnen door het konijnenhol binnen te gaan en de konijnen eruit te jagen.


Later wordt de fret vaker genoemd in oude geschriften. Vrijwel altijd als dier wat gebruikt werd voor de jacht op -in de meeste gevallen- konijnen. Interessant om te weten is dat konijnen in de periode van de Romeinen nog geen plaag vormden. Zij hielden het konijn als huisdier in een ren om het vervolgens op te eten. Echter, zij hadden geen rekening gehouden met de graafkunsten van de konijnen. Hierdoor wisten de konijnen te ontsnappen en zich te verspreiden. Maar niet alleen de Romeinen vergrootten het leefgebied van de konijnen. Deze dieren werden ook meegenomen op schepen als voedsel. Hierdoor wisten konijnen zich ook op andere continenten te vestigen en verspreiden. Het is waarschijnlijk dat de fret rond die tijd ingezet werd om te jagen op konijnen. Dit wordt fretteren genoemd.

Tegenwoordig wordt de fret steeds meer gewaardeerd als gezelschapsdier. Er wordt nog wel steeds met de fret gefretteerd.

Tam of wild?

De fret is een gedomesticeerd dier. Dat wil zeggen dat het dier tam gemaakt is door de mens met een bepaald nut. In het geval van de fret is dit het jagen. Een gedomesticeerd dier is afhankelijk van de mens en kan niet overleven in het wild. Ook de fret zal zichzelf niet weten te redden als deze ontsnapt of losgelaten wordt. De fret kent niet de natuurlijke gevaren, weet niet goed waar hij voedsel moet zoeken en ook niet waar hij onderdak vindt voor koude of natte dagen. Een ontsnapte fret is ook kansloos als hij een ander roofdier, zoals een bunzing of vos, tegenkomt.

Europese bunzing of steppebunzing?

Er zijn verschillende theorien over de voorouders van de fret. Het is nog altijd onduidelijk of de fret afstamt van de Europese bunzing of de steppebunzing. Een bewijs dat de fret zou afstammen van de Europese bunzing, is terug te vinden in de chromosomen. Zowel de fret als de Europese bunzing hebben veertig chromosomen. De steppebunzing heeft er 38. Echter, andere studies die zich richten op de tanden en de bouw van de schedel beweren dat niet de Europese bunzing, maar de steppebunzing waarschijnlijk de voorouder is van de fret.

Op dit moment is het dus nog altijd onduidelijk welke bunzing er aan de wieg stond van ons huisdier, de fret.