Wordt donateur

Wordt donateur

Herplaatsbare fretten

Herplaatsbare fretten

Fret vermist

Fret vermist

Fret gevonden

Fret gevonden

Bemiddeling bij herplaatsing

Bemiddeling bij herplaatsomg

Gezien de grote gevoeligheid van fretten voor het hondenziektevirus en het feit dat het dier, eenmaal besmet, zal sterven, behoort iedere fret preventief gevaccineerd te worden. Na overleg met meerdere praktiserende dierenartsen, waaronder drs. Hanneke Roest, drs K. Siereveld, drs. R. Santen, evenals dr. J.T. Lumeij en drs. N. Schoemaker van de Universiteit Utrecht (Faculteit Diergeneeskunde) is het zo, dat Stichting De Fret de entingen tegen hondenziekte bij fretten als onderstaand wil adviseren.

Het is aan te bevelen vaccins te gebruiken waarvan de virale componenten gekweekt werden op kippenembryocelculturen. Enkele voorbeelden van dit soort vaccins zijn onder andere:

  • Nobivac DA2PI
  • Nobivac Puppy DP

Fretten zijn zo gevoelig voor hondenziekte dat vaccins gekweekt op hondencellijnen, theoretisch althans, hondenziekte zouden kunnen veroorzaken bij de fret. Het is niet nodig om fretten te vaccineren tegen de ziekte van Weil (Leptospirose). Maar het kan geen kwaad indien het wel gedaan wordt.

Het is zeer belangrijk dat de juiste entstof wordt gebruikt voor de Hondenziekte enting. Hondenziekte entstoffen op basis van hondencellijnen (alle Vanguard entstoffen, Duramune 7 en Duramune Puppyshot) zijn gevaarlijk voor de fret. Deze entstof is (voor de fret) onvoldoende afgezwakt waardoor een enkele keer een fretje juist Hondenziekte krijgt. Meestal in een wat mildere uitingsvorm en soms pas een maand later waardoor niet altijd de relatie met Hondenziekte wordt gelegd. Entstoffen op basis van kippenembryocelcultures (Nobivac Puppy DP, Nobivac DA2PI, Eurican DA2P) zijn wel veilig en geven een goede immuniteit. Om het immuunsysteem van het fretje niet teveel te belasten met entstoffen tegen ziektes waar het fretje niet gevoelig voor is, kan het beste Nobivac Puppy DP ge­bruikt worden. Gelukkig heeft vrijwel elke dierenarts deze entstof op voorraad omdat het veel gebruikt wordt bij hondenpups.

De Ziekte van Weil zou een keer op de universiteit zijn geconstateerd bij een fret. Daardoor is lange tijd het advies gegeven om ook hiertegen te enten. Uit nader onderzoek is echter gebleken dat dit advies niet klopte. De fret is vrijwel niet gevoelig voor deze ziekte. Het is dan ook niet meer nodig om hiertegen te enten. De enting doet echter ook geen kwaad aan het fretje, dus mocht uw dierenarts hier toch tegen willen enten, dan is dat geen probleem.

Als een fretje is gevonden en het dus niet zeker is of het diertje wel of niet is geënt kan men er maar beter vanuit gaan dat het diertje niet is geënt. Teveel enten (mits de juiste entstof wordt gebruikt) is namelijk minder schadelijk dan niet enten.

Door: Hanneke Roest, dierenarts De Frettenkliniek te Giessen

Aanbevolen entschema voor fretten:

Puppies vanaf 9 weken: Enting tegen hondenziekte
Vervolgens bij 14 weken: Herhaling enting tegen hondenziekte
Daarna jaarlijks: Herhaling enting tegen hondenziekte

Fretten vanaf 3 maanden:

Enting tegen hondenziekte, dan 3 weken later: herhaling enting tegen hondenziekte
Daarna jaarlijks: Herhaling enting tegen hondenziekte

Rabiës

Wanneer een fret mee gaat naar het buitenland is een enting tegen Rabiës (hondsdolheid) verplicht. Deze enting dient 21 dagen voor het vertrek te worden gegeven; bovendien moet de fret gechipt worden en in het bezit zijn van een EU-paspoort om mee te kunnen naar het buitenland. Meestal moet de eigenaar ook in het bezit zijn van een recente gezondheidsverklaring van het dier. De enting tegen Rabiës mag uitsluitend worden toegediend door middel van geïnactiveerd vaccin.

Het (op een veilige manier) enten van fretten

Nog steeds blijken er fretten met verkeerde entstoffen geënt te worden. Dit brengt helaas onnodige risico`s mee. Om nogmaals duidelijkheid te verschaffen over welke entingen veilig gegeven kunnen worden en over het al of niet enten tegen de Ziekte van Weil heb ik het volgende voor u samengevat.

Fretten zijn zeer gevoelig voor het Hondenziektevirus, zelfs veel gevoeliger dan de hond zelf. Eenmaal geïnfecteerd zal een fretje altijd sterven. Gelukkig kunnen we het fretje wel beschermen tegen deze infectie door hem te laten enten.