Wordt donateur

Wordt donateur

Herplaatsbare fretten

Herplaatsbare fretten

Fret vermist

Fret vermist

Fret gevonden

Fret gevonden

Bemiddeling bij herplaatsing

Bemiddeling bij herplaatsomg

Alvorens de geschiedenis van de fret in te duiken, is het belangrijk om een blik te werpen op de classificatie van de fret. Wat is de fret eigenlijk voor een dier en waar liggen zijn wortels? Hierbij wordt er gekeken naar de biologische taxonomie. Taxonomie is niks anders dan de wetenschap van het indelen, oftewel het ordenen of classificeren van -in dit geval- levende wezens.

Bij de biologische taxonomie was de classificatie in eerste instantie gebaseerd op uitwendige kenmerken van planten en dieren. Hierna werd er ook gekeken naar de inwendige structuur, zoals celbouw en weefselleer. Aan de hand hiervan is een taxonomische boom opgesteld. Deze is opgedeeld in verschillende niveaus.

In deze boom zal de fret gehangen worden:

 Niveau  Latijnse naam  Nederlandse naam  Aantal soorten
 Rijk  Animddalia   Dierenrijk  >10 miljoen
 Stam  Chordata  Gewervelden  70.000
 Klasse  Mammalia  Zoogdieren  5500
 Orde  Carnivora          Roofdieren  230
 Familie  Mustelidae  Marterachtigen  70
 Geslacht  Mustela  Kleine marters  16
 Soort  Mustela putorius  Bunzing  2
 Ondersoort   Mustela putorius furo  Fret  1

Dierenrijk

De fret behoort tot het dierenrijk. Tot het dierenrijk behoren alle meercellige organismen die uitgerust zijn met zintuigen, welke hun energie niet verkrijgen via fotosynthese (licht omzetten in energie), maar uit andere planten of dieren. Ook hebben ze zuurstof nodig voor hun ademhaling.

Stam

De fret is een gewervelde. Onder deze kwalificatie vallen alle dieren die een (aanleg tot) ruggegraad hebben.

Klasse

De fret is een zoogdier. Kenmerkend voor zoogdieren zijn o.a. dat ze (in aanleg) behaard zijn, ze dragen hun jongen in de buik en zogen deze ook. De jongen worden levend geboren. Alle zoogdieren hebben drie botten in de oren en een bot aan iedere kant van de onderkaak. Uniek voor zoogdieren is dat ze kunnen communiceren via een ingewikkeld systeem van geuren.

Orde

De fret behoort tot de orde van roofdieren. Carnivora is Latijn voor 'vleeseter'. Tot deze orde behoren de dieren die voornamelijk vlees eten. Er zijn negen verschillende families in deze orde. Andere families zijn onder andere de katachtigen, hondachtigen en de beren.

Familie

De fret behoort tot de familie van de marterachtigen. De materachtigen zijn de grootste en meest succesvolle familie binnen de roofdieren. Deze familie leeft verspreid over de wereld (behalve Australie en Antarctica) en bestaat uit zo'n 70 soorten. Tot deze familie behoren de wezels, bunzingen, dassen, otters, nertsen en marters. De marters hebben een lang lichaam en korte poten. Ze hebben scherpe hoektanden en knipkiezen. Veel soorten zijn goede klimmers.

De marterachtigen leven solitair, behalve in het paarseizoen. Bij sommige marterachtigen is het mogelijk dat de bevruchting niet vlak na de paring plaatsvindt, maar dagen of soms zelfs maanden later. Om de bevruchting te laten plaatsvinden, moeten bepaalde omstandigheden ideaal zijn. Bij fretten is dit niet het geval. Zij worden direct na de paring bevrucht.

Geslacht

De fret behoort tot het geslacht van Mustela. Mustela betekent "wezel" of "muizendoder". Onder dit geslacht vallen de kleine marterachtigen, zoals de wezels, nertsen en bunzingen. Deze soorten leven vooral van kleinere prooien, zoals muizen, ratten, konijnen, vogels en hagedissen. Vaak zijn dit prooien die van dezelfde grootte of soms zelf groter zijn als het dier zelf.

Soort

Een diersoort wordt geclassificeerd als een soort waarin een aantal individuen zich onderling kunnen voortplanten, vruchtbare nakomelingen krijgen en dit in de natuur ook doen. Er is dus een zeer nauwe genetische verwantschap, zonder dat onderlinge verschillen -zoals kleurverschil- uitgesloten wordt.

In 1758, toen Linnaus de classificatie van het dierenrijk maakte, werd de fret geclassificeerd als Mustela furo en de Europse bunzing als Mustela putorius. Pas in de jaren '70 -toen het mogelijk was chromosomen te onderzoeken- werd duidelijk dat de Europese bunzing en de fret een gelijk aantal chromosomen (40) hadden en dus geen verschillende diersoorten waren. Leuk detail is dat "putorius" Latijn is voor "stinkend".

Ondersoort

Aangezien de bunzing er was voor de fret, heeft hij de naam "Mustela putorius" gehouden. De fret werd nu gezien als een ondersoort van de bunzing en kreeg de naam "Mustela putorius furo". Furo is latijn voor "dief". Deze naam heeft de fret waarschijnlijk gekregen vanwege zijn bandietenmasker.