Wordt donateur

Wordt donateur

Herplaatsbare fretten

Herplaatsbare fretten

Fret vermist

Fret vermist

Fret gevonden

Fret gevonden

Bemiddeling bij herplaatsing

Bemiddeling bij herplaatsomg

Onlangs is in Nederland tijdens een sectie bij een fret longworm (Aelurostrongylus Abstrusus) gevonden. Het is een haarvormige worm van ongeveer 7 tot 10 mm die voornamelijk bij de kat is aangetoond. Longwormen bij fretten zouden veel vaker
kunnen voorkomen dan tot nu toe gedacht werd.

Fretten kunnen zich besmetten door het eten van met longworm larven besmette slakken of door het eten van (wilde) muizen, vogels of kikkers die deze slakken hebben gegeten. De door de fret opgegeten larven doorboren de darmwand en gaan via de bloedbaan naar de longen. Daar worden ze volwassen en beginnen na 4 weken met het produceren van eitjes. Deze eitjes komen uit in de longblaasjes waarna de larven worden opgehoest en doorgeslikt en via de ontlasting weer in de buitenwereld komen. De larfjes kunnen worden opgenomen door kikkers, slakken, kleine knaagdieren en vogels, waar ze zich verder ontwikkelen tot besmettelijke larfjes die weer door een volgende fret of kat kunnen worden opgenomen. Zes weken na een infectie kunnen bij katten de eerste larfjes dan weer in de ontlasting gevonden worden.

Longworm 1

Verschijnselen

Waarschijnlijk verloopt een infectie met longworm meestal subklinisch. Dat wil zeggen dat de fret er geen verschijnselen van heeft. Sommige fretten kunnen wel klachten krijgen. Deze klachten passen vaak bij keelontsteking en bronchitis verschijnselen, zoals hoesten en kokhalzen. Bij lichamelijk onderzoek is de keel vaak gevoelig. Er kan veel slijm worden opgehoest.

Diagnose

Bij fretten die hoesten kunnen longfoto’s worden gemaakt maar daar veel fretten afwijkingen in de longen vertonen is dit niet bewijzend. Met onderzoek van de ontlasting is de diagnose wel met zekerheid te stellen. Verse ontlasting wordt ingezet in een zogenaamde Baermann test. Hierbij wordt gekeken of er larfjes in de ontlasting zitten. Vals negatieve uitslagen kunnen voorkomen doordat de fret al klachten heeft voordat de volwassen wormen eitjes hebben gelegd of omdat de larven niet elke dag via de ontlasting worden uitgescheiden. Daarom is het verstandig om een aantal keren deze test te laten uitvoeren. Ook is het mogelijk om larven aan te tonen in sputum monsters die onder narcose uit de keel of luchtpijp worden verkregen.

Behandeling

Longworminfecties bij de kat en fret zijn heel goed te behandelen met een ontwormmiddel. Een pipet Advocate® voor de kleine kat, kan in de nek van de fret gedruppeld worden en is voldoende. De in de longen aanwezige wormen worden
hierdoor gedood. Het duurt een paar weken voor het hoesten is verdwenen. Fretten die buiten komen en (naakt)slakken eten kunnen het beste preventief 2x per jaar worden behandeld met dit middel.

Longworm 2

Bron: Drs. Hanneke Roest, frettendierenarts, Frettenkliniek